Lue miksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä diabeetikoilla: syntymekanismit, ennaltaehkäisy ja yleisimmät vaivat.

Lue miksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä diabeetikoilla: syntymekanismit, ennaltaehkäisy ja yleisimmät vaivat.

Lue miksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä diabeetikoilla: syntymekanismit, ennaltaehkäisy ja yleisimmät vaivat.

Tiesitkö, että tyypin 2 diabetesta sairastavana sinulla on suurempi riski kärsiä tuki-ja liikuntaelinvaivoista (TULE) ja hakeutua niiden vuoksi hoitoon, kuin terveillä henkilöillä? Moni 2 tyypin diabetesta sairastava kärsii tuki-ja liikuntaelinsairauksista, kuten yli miljoona meistä suomalaisista. Harva kuitenkaan tietää, että ylipainon ja vähäisen liikunnan ohella juuri tyypin 2 diabetes, on yksi TULE-sairauksien ja vaivojen merkittävimmistä riskitekijöistä. Tuki-ja liikuntaelinsairauksien esiintyvyyttä tyypin 2 diabeetikoilla tarkastelleessa tutkimuksessa 200 :sta tyypin 2 diabetesta sairastavasta 82,6 %:lla oli jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus, vain 17 %:n ollen täysin oireettomia.

Tyypin 2 diabetekseen yhdistettyjä tuki-ja liikuntaelinvaivoja: 

 • nivelten liikerajoitukset 
 • jäätynyt olkapää 
 • olkapään kiertäjäkalvosinoireyhtymä 
 • jännetuppitulehdus 
 • rannekanavaoireyhtymä 
 • hermovauriot 
 • niveltulehdus

Miksi diabetes aiheuttaa TULE-sairauksia? 

Pitkään koholla ollut verensokeri johtaa kehon sidekudosproteiinien, kuten kollageenin ja elastaanin sokeroitumiseen. Näistä proteiineista muodostuvat lähes kaikki kehomme sidekudosrakenteet, muun muassa iho, hermokudos, verisuonet, nivelsiteet, jänteet sekä rustot. Kehon proteiinien sokeroitumisen myötä kollageeni haurastuu ja jäykistyy, minkä seurauksena verisuonet, lihakset, nivelet sekä muut kudokset alkavat kovettua ja menettävät rakenteellisia ja mekaanisia ominaisuuksiaan. Vaikutukset ulottuvat kaikkiin kehomme elimiin, myös luustoon.

Vaikutukset tuki-ja liikuntaelimistöön 

Tuki-ja liikuntaelimistön toiminnan häiriintyminen, kuten nivelten liikkeiden rajoittuminen ja lihasvoiman heikentyminen sekä muutokset hermoston toiminnassa voivat aiheuttaa lihasepätasapainoa, kipua ja toimintakyvyn alenemista sekä lisätä tapaturma- ja vammariskiä. Muutokset verisuonistossa lisäävät osteoporoottisten luunmurtumien riskiä, vaikka itse luumassan tiheydessä ei muutoksia olisikaan nähtävissä.

Hermosto on vaarassa ja aiheuttaa komplikaatioita 

Sokeroituminen vaikuttaa hermokudoksen hapen ja ravitsemuksen saantiin ahtauttamalla hermoihin happea kuljettavat verisuonet ja muuttaen hermokudoksen rakennetta sokerin turvottaessa sitä. Tämä johtaa hermoston toiminnan muutoksiin, mistä voi aiheutua lihasepätasapainoa, tuntomuutoksia, kuten kipua, pistelyä ja tunnottomuutta sekä häiriöitä nivelten asentotunnossa. Tilaa kutsutaan diabeettiseksi hermovaurioksi, neuropatiaksi. Tyypin 2-diabeteksessa hermovauriot ovat 1-tyypin diabetekseen verrattuna yleisempiä. Neuropatiaa esiintyy jopa 70 % 2-tyypin diabetesta sairastavilla. 2-tyypin diabeteksessa neuropatia ilmenee 50 %:lla jo 10 vuoden sairastamisen jälkeen, kun 1-tyypin diabeteksessa lieviä neuropaattisia oireita on puolella sairastuneista vasta noin kahdenkymmenen vuoden kuluttua sairauden puhkeamisesta. Tyypin 2-diabeetikoista joka viidennellä lieviä neuropatiaoireita tavataan jo taudin toteamisvaiheen yhteydessä.

Diabetes vaurioittaa hermoston eri osia 

Hermovaurioita voi esiintyä sekä ääreishermoston tahdonalaisen (tunto-ja liikehermot), että tahdosta riippumattoman, sisäelinten toimintaa säätelevän (autonominen hermosto) hermoston yhdessä tai useammassa osassa. Yleisin diabetekseen liittyvistä hermovaurioista on alaraajoissa ilmenevä monihermosairaus polyneuropatia, jossa vaurioituneita hermoja on useita. Monihermosairauteen kuuluu erityisesti liike- ja tuntohermojen vaurioituminen, mutta se voi vaikuttaa myös tahdosta riippumattomaan hermostoon ja sitä kautta sisäelinten toimintaan. Näin ollen oireita voi ilmentyä kaikissa kehonosissa, kuitenkin tyypillisimmin ala- ja yläraajoissa. Erilaisten aistimuutosten lisäksi neuropatialle ominaista on kipu, josta kärsii 20 % sairastavista. 

Tuntohermojen vaurioituminen (sensorinen neuropatia) 

Tuntohermojen vaurioituessa kehon tuntoaistimukset häiriintyvät ja jalkaterän suojatunto katoaa. Oireet alkavat tyypillisesti pistelynä ja puutumisena molemmissa alaraajoissa, mutta oireita voi jo alkuvaiheessa olla myös yläraajoissa. Alkuvaiheessa kosketustunto voi olla herkistynyt ja raajoissa saattaa tuntua särkyä sekä sukkamaista tai hansikasmaista puristusta. Sairauden edetessä kosketustunto tyypillisesti heikentyy tai häviää kokonaan. Toisinaan hermovaurio voi olla haastavaa huomata, sillä karkea kosketustunto voi säilyä täysin normaalin, mutta kipuaistimus katoaa. Tällöin kipua tuottavat asiat, kuten terävät esineet kengässä, hiertymät ja haavaumat saattavat jäädä huomaamatta.

Liikehermojen vaurioituminen (motorinen neuropatia) 

Liikehermojen vaurioituessa supistumiskäskyt eivät kulje lihaksiin. Tämän vuoksi raajojen ääreisosissa erityisesti jalkaterän ja käsien pienten lihasten normaali toiminta häiriintyy ja lihakset alkavat surkastua. Kämmenistä voi tulla jäykät ja hienomotoriikkaa vaativat toiminnot, kuten paidan napittaminen, saattavat hankaloitua. Jalkaterä hakeutuu virheasentoon ja alaraajan kuormitus muuttuu. Jalkaterän muuttunut asento ja tuntomuutokset vaikuttavat myös nivelten asentotuntoon, mikä häiritsee erityisesti tasapainoa ja voi hankaloittaa kävelemistä. Kävelyn lisäksi liikkuvuus vähenee ja kyykistyminen saattaa hankaloitua, sillä liikehermojen vaurioituminen yhdessä muiden kudosten kovettumisen kanssa johtaa nivelten ja nivelsiteiden jäykistymiseen.

Tahdosta riippumattoman hermoston vaurioituminen (autonominen neuropatia) 

Tahdosta riippumaton hermosto hermottaa sisäelimiä ja säätelee verenpainetta. Hermojen vaurioitumiseen viittaavat kohonnut leposyke sekä seisomaan noustessa ilmenevä verenpaineen lasku ja sitä seuraava voimakas huimaus. Tahdosta riippumaton hermosto vaikuttaa myös hikirauhasten toimintaan, minkä vuoksi hikoilu saattaa lisääntyä tai vähentyä. Tyypillisesti hikoilu vähentyy alaraajojen alueella, jolloin ihosta tulee kuiva ja hilseilevä. Kuivasta ihosta muodostuu herkästi kovettumia, jotka ovat alttiita hankaumille ja haavaumille.

TULE -vaivojen ennaltaehkäisy on tärkeää 

Paras tapa ennaltaehkäistä TULE-vaivoja ja -sairauksia on ennaltaehkäistä tyypin 2 diabetesta ja pitää diabetes hyvässä hoitotasapainossa elintapamuutoksilla. Mikäli havaitset tuki- ja liikuntaelimistössäsi poikkeavuuksia ja muutoksia niin hakeudu nopeasti lääkäriin.

Täältä voit lukea, miten voit ennaltaehkäistä alaraajojen ongelmia.

Lähdeluettelo:

 • Pai LW, Hung CT, Li SF, Chen LL, Chung Y, Liu HL. Musculoskeletal pain in people with and without type 2 diabetes in Taiwan: a population-based, retrospective cohort study. BMC Musculoskelet Disord. 2015;16(1):364.  
 • Rönnemaa, T. 2015. Diabetes ja neuropatia. Kirjassa Ilanne-Parikka, P., Rönnemaa, T, Saha, M-T., Sane,T . (toim.) Diabetes. Kustannus Oy Duocecim.  
 • Codario, R. 2011. Type 2 Diabetes, Pre-Diabetes and the Metabolic Syndrome. Humana Press.  
 • Singleton, JR., Smith, AG. 2012. The diabetic neuropathies: practical and rational therapy. Semin Neurol. s. 196–203  


Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa ja tarjouksia sähköpostiisi

Kategoriat

Suositut kirjoitukset